Translate

Første lys

Et lys til klokka tre oss tar,
gjør vårens makt og mynde klar.
Vi tenker på et lodd å få,
vi tenker på den akt å så.

Vi takker Gud for gaven gitt,
for Sønnen mål og mening blitt,
og minnes at en gang ble sådd
hva som ved Jesu form ble nådd.

Andre lys

Et lys til klokka seks oss tar,
til sommeren, til veksten rar.
Vi tenker på å være til –
på korn som seg bevise vil.

Vi takker Gud for Herrens Sønn,
for vårens bønn og synets lønn.
Vi takker Gud for plantens vis,
for at fra uvisshet vi fris.

Tredje lys

Et lys til klokka ni oss tar,
til følelsen vi alle har
når avlingen blir høstet inn.
Da letter Gud urolig sinn.

Vi takker Gud for grøden gitt,
for Sønnen god til frelse blitt.
Vi tenker oss at Herrens Sønn,
at Kristus, også er en lønn.

Fjerde lys

Et lys til klokka tolv oss tar.
Se nå hvor skapningen blir bar!
Vi tenker på en skapning gitt,
på Sønnen som en ære blitt.

Vi takker Gud for verket skapt.
Vår tro på Gud går aldri tapt.
Av kornet høstet ble det brød.
Hvor er vel ikke Sønnen glød!