Translate

Fjerde lys

Et lys til klokka tolv oss tar.
Se nå hvor skapningen blir bar!
Vi tenker på en skapning gitt,
på Sønnen som en ære blitt.

Vi takker Gud for verket skapt.
Vår tro på Gud går aldri tapt.
Av kornet høstet ble det brød.
Hvor er vel ikke Sønnen glød!