Translate

Første lys

Et lys til klokka tre oss tar,
gjør vårens makt og mynde klar.
Vi tenker på et lodd å få,
vi tenker på den akt å så.

Vi takker Gud for gaven gitt,
for Sønnen mål og mening blitt,
og minnes at en gang ble sådd
hva som ved Jesu form ble nådd.