Translate

Tredje lys

Et lys til klokka ni oss tar,
til følelsen vi alle har
når avlingen blir høstet inn.
Da letter Gud urolig sinn.

Vi takker Gud for grøden gitt,
for Sønnen god til frelse blitt.
Vi tenker oss at Herrens Sønn,
at Kristus, også er en lønn.