Translate

Tenn et lys


Tenn et lys for alle som i dag er lys i navnet.
Tenn et lys for Herrens Sønn.
Tenn et lys i glede og i akt på gavnet.
Herrens Sønn bor i vår bønn.
Vel er vi mange, dager er lange,
men den Herre er vår ære ved å være spore.
Jesus Kristus under gjorde:
Jesus kom til jorden og ga verden lyst.

Tenn et lys og tenn det for et lys som er for alle.
Tenn et lys for Herrens Sønn.
Tenn et lys og la det i et rom få kalle.
Herrens Sønn bor i vår bønn.
Vel er der mørke, kulde er tørke,
lyset melder hva vi heller fatter gjelder livet.
Jesus Kristus utgjør drivet:
Jesus være gløden i enhver sitt bryst.

Tenn et lys, må lys i alle hjem på jorden skinne.
Tenn et lys for Herrens Sønn.
Tenn et lys så alle kan få det å sinne.
Herrens Sønn bor i vår bønn.
Vel vil man flere hver bevisgjøre,
lyst og glede heller rede her til stede vil vi.
Jesus Kristus alle er i:
Jesus være skinne i hver dåd og dyst.